AFDELING: Assen

Bijenhoudersvereniging Assen e.o.

Bijenhouders-vereniging Assen en omstreken is een groep imkers, die het leuk vinden om met bijen om te gaan. De ene vindt de opbrengst van honing belangrijk en een ander vindt het houden van bijen belangrijk.

In Assen hebben wij op 3 plaatsen verenigingsstallen waar een imker voor een gering bedrag zijn of haar bijenvolken kan stallen.

Misschien bent u geïnteresseerd in hoe dat gaat met het houden van bijen.

Op de eerste twee woensdagen van april organiseren wij een kennismakingscursus bijenhouden. De twee avonden vormen samen een geheel, waarbij de tweede avond een vervolg is van de eerste avond. Iedereen kan zich via het secretariaat van de afdeling per e-mail opgeven. Je geeft je dus op voor 2 avonden.

 

Uit praktische redenen werken wij met 2 commissies:

a)    Activiteiten

b)   Dracht en stallenbeheer

 

De activiteitencommissie kun je vele malen per jaar tegen komen bij markten of bijeenkomsten.

Op de 3de zaterdag van de maand is er een soos waar imkers ervaringen uitwisselen.

Koninginnenteelt is ook een activiteit vanuit deze commissie Hierin vinden wij het belangrijk dat wij vriendelijke bijen telen, steek traag, rustige raat zit, zwerm traag en een goede haaldrift.

 

Startende imkers/bijenhouders kunnen van ons begeleiding krijgen, zodat onze hobby met plezier kan worden beleefd.

 

Wij vinden samenwerken in en buiten de vereniging belangrijk. Wij houden contacten met andere natuurgroepen en de gemeente. Zij zijn voor ons belangrijke spelers. Ook onze buur NBV afdelingen zijn voor ons van belang. Wij delen graag onze ervaringen met hen.

 

Het is goed om als imker georganiseerd te zijn. Lidmaatschap van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) biedt veel mogelijkheden zoals:

  • Kennis, studiedagen, opleiding instructeurs, lezingen, enz.
  • Bijengezondheid, informatie voorziening
  • Ondersteuning, bij spuitschade, vuilbroed, enz.
  • En nog vele andere zaken, dit is op de website van de NBV, www.bijenhouders.nl, terug te vinden.

Contactgegevens

Henk de Jong Posthumus (voorzitter)

Tera van den Heuvel (secretaris)
Balloo 86
9458 TD Balloo
Tel: 0648257624
Mail: info@teravandenheuvel.nl

Rob Smeenk Penningmeester;
Eemland 2
9405 KE Assen
Tel: 0640502258
Mail: rgsmeenk@gmail.com

Penningmeester Bijenvereniging Afd. Assen
Rabobank NL 03 Rabo 0325 8408 49info@teravandenheuvel.nl
Bekijk de website

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.